Chính sách hoàn tiền

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN TẠI QQBaby

Vì lý do bất khả kháng mà khách hàng không thể tiếp tục sử dụng hết số buổi trong các gói dịch vụ như đã đăng ký ban đầu. Khách hàng của QQBaby có quyền chuyển nhượng cho người khác hoặc gửi yêu cầu hoàn tiền tới QQBaby.

Số tiền được hoàn bằng giá của gói dịch vụ trừ đi số buổi tính theo giá lẻ.

  • QQBaby – Chăm sóc sức khỏe mẹ và bé 
  • Địa chỉ: Số 19, Ngõ 2, Trần Quý Kiên, Cầu Giấy Hà Nôi. 
  • Email: qqbaby.vn@gmail.com
  • Facebook: @qqbaby
  • Zalo: 0916 888 243

đã đăng ký