Chăm sóc sau sinh

Chăm sóc sau sinh

Gói giảm béo ion sóng công nghệ Hàn Quốc

⭐⭐⭐⭐⭐ Giá buổi lẻ: 1.500.000đ
Thời gian 120 phút, bao gồm 1 liệu trình 12 bước.

Gói chăm sóc sau sinh “Phục hồi eo bụng”

⭐⭐⭐⭐⭐ Giá buổi lẻ: 450.000đ
Thời gian 90 phút, bao gồm 2 quy trình 12 bước.

Gói chăm sóc sau sinh “Mẹ sau sinh VIP”

⭐⭐⭐⭐⭐ Giá buổi lẻ: 1.200.000đ. Thời gian 120 phút, bao gồm 4 quy trình 45 bước.

Gói chăm sóc sau sinh “Chuyên trị thâm rạn”

⭐⭐⭐⭐⭐ Giá buổi lẻ: 300.000đ
Thời gian 60 phút, bao gồm 1 liệu trình 7 bước.

Gói chăm sóc sau sinh “Xông hơ kiêng cữ”

⭐⭐⭐⭐⭐ Giá buổi lẻ 350.000
Thời gian 75 phút, bao gồm 1 liệu trình 10 bước

Gói chăm sóc sau sinh “Mặt đẹp rạng ngời”

⭐⭐⭐⭐⭐ Giá buổi lẻ 450.000đ
Thời gian 60 phút, bao gồm 1 liệu trình 19 bước

Gói chăm sóc sau sinh “Phục hồi sức khỏe”

⭐⭐⭐⭐⭐ Giá buổi lẻ: 350.000đ.
Thời gian 75 phút, gồm 1 liệu trình 15 bước.

đã đăng ký